Tel:   +4031.9661

 

Politica noastră de confidenţialitate

CONFIDENŢIALITATE

 

Politica noastră de confidenţialitate

Confidenţialitatea contează la Eurodiet şi intenţionăm să merităm încrederea pe care ne-o acordaţi vizitând site-ul nostru şi folosind produsele şi serviciile noastre. Deoarece dorim ca dumneavoastră să nu aveţi nicio grijă când navigaţi pe site-ul nostru, depunem mari eforturi să vă protejăm datele personale pe care ni le furnizaţi şi dorim să vă informăm în mod cât mai transparent de variatele precauţii pe care le luăm atunci când vă procesăm datele.

www.eurodiet.ro este site-ul companiei „Protein System SA” (referit în această politică de confidenţialitate pentru Internet ca „noi”, „nouă”, „al nostru”, „a noastră”). Prin folosirea acestui site, acceptaţi termenii politicii noastre de confidenţialitate a datelor online, în vigoare pentru toate site-urile afiliate www.eurodiet.ro („site-urile”), detaliate mai jos. Această politică de confidenţialitate a datelor online interesează colectarea şi utilizarea datelor personale trimise atunci când utilizaţi site-ul www.eurodiet.ro.

Ne rezervăm dreptul să schimbăm politica de confidenţialitate pentru securitatea datelor sau să ştergem părţi ale acesteia în orice moment. Această politică de confidenţialitate a datelor online vine în completarea celorlalţi termeni aplicabili site-ului nostru www.eurodiet.ro.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru site-urile terţilor părţi care pot fi conectate la site-ul nostru.

Recunoaştem importanţa protejării confidenţialităţii datelor colectate de la vizitatorii site-uli nostru, în special informaţii care pot facilita identificarea (date personale). Această politică de confidenţialitate a datelor online reglementează în ce fel datele dumneavoastră personale, colectate via site, vor fi procesate. Vă sfătuim să verificaţi regulat această politică de confidenţialitate a datelor online pentru a fi informat asupra oricăror schimbări. Comentariile şi întrebările sunt bine-venite şi pot fi trimise prin poştă la: "Département Internet, Protein System SA; 64 rue de Koercih; L-8437 Steinfort; GD of Luxembourg" sau prin e-mail la info@eurodiet.ro.

 

Datele personale

Datele personale privind vizitatorii site-ului nostru sunt colectate numai când sunt trimise în cunoştinţă de cauză şi în mod intenţionat. Putem, de exemplu, să vă cerem alte informaţii suplimentare pentru a vă putea oferi servicii suplimentare, a vă răspunde la întrebări sau a trimite mai departe posibile dorinţe sau cereri ale dumneavoastră. Această politică de confidenţialitate este menită să protejeze datele dumneavoastră personale care vor fi procesate în acord cu legile în vigoare în Luxemburg.

 

Utilizarea informaţiilor

Datele personale trimise către site-urile noastre pot fi folosite pentru scopurile specificate sau pentru scopuri secundare în legătură directă cu scopurile primare, cu excepţia cazului în care este menţionat altfel în această politică de confidenţialitate a datelor online sau la momentul colectării datelor.

E-mailurile trimise către şi de pe site conţinând date personale pot fi arhivate pentru păstrarea unei evidenţe a datelor (numai pentru rapoartarea de performanţă).

 

Divulgarea proactivă

În afara paginilor de pe site-ul nostru, unde aţi consimţit să comunicaţi datele dumneavoastră personale, sau când datele personale sunt divulgate în urma cererii dumneavoastră, există câteva cazuri specifice când datele dumneavoastră personale pot fi divulgate, de exemplu daca avem motive să credem că o asemenea divulgare este necesară identificării, contactării şi/sau urmăriri penale oricărei persoane care încearcă să interfereze cu, sau să pună în pericol, drepturile sau bunurile noastre, sau drepturile clienţilor noştri sau orice altă persoană de la care asemenea acţiuni pot fi potenţial periculoase.  

Se poate să recrutăm terţe părţi pentru a furniza produse sau servicii în numele nostru, caz în care datele dumneavoastră personale pot fi comunicate către aceste terţe părţi pentru a vă putea satisface cererile asupra unor produse sau servicii.

 

Siguranţa

Depunem toate eforturile pentru a asigura siguranţa, integritatea şi confidenţialitatea datelor colectate via site-urile noastre, fie că sunt date personale sau nu. Pentru aceasta, revizuim şi actualizăm regulat măsurile noastre de siguranţă în concordanţă cu tehnologia de ultimă oră. Din nefericire, nimeni nu poate garanta 100% siguranţa datelor transmise via Internet.

Însă vă asigurăm că luăm toate măsurile disponibile pentru a proteja eficient datele dumneavoastră personale. La primirea oricăror date personale trimise via site-urile noastre, ne vom strădui să gărantăm siguranţa acestora în interiorul sistemelor noastre.

În plus, furnizorilor de servicii implicaţi în dezvoltarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor noastre de informaţii li se impune respectarea confidenţialităţii tuturor datelor personale colectate. Însă nu putem fi traşi la răspundere pentru cazurile rezultate în urma accesului neautorizat la datele dumneavoastră personale.

 

Cookie-uri

Cookie-urile sunt date transferate de un site pe un hard-disk pentru ţinerea evidenţei datelor. Cookie-urile sunt standarde în domeniu deoarece facilitează accesul şi navigarea pe majoritatea site-urile, inclusiv ale noastre. Ele ne permit să adaptăm paginile site-ului nostru la nevoile dumneavoastră. Dacă nu doriţi colectarea informaţiilor prin intermediul cookie-urilor, marea majoritate a browserelor au o opţiune ce vă permite să le refuzaţi. Totuşi,  este important să ştiţi că avem câteva servicii online ce necesită cookie-uri.

 

Accesul la informaţie

Vom depune toate eforturile pentru a lua toate măsurile posibile, în limite raţionale, pentru a proteja datele colectate de la dumneavoastră şi a le păstra exacte şi la curent. Dacă, în orice moment, descoperiţi o greşeală în datele ce vă privesc pe dumneavoastră, vă rugăm să ne înştiinţaţi pentru a le putea corecta. Aceasta se poate face fie prin poştă la adresa: "Département Internet, Protein System SA; 64 rue de Koercih; L-8437 Steinfort; GD of Luxembourg", fie prin e-mail la: ”info@eurodiet.ro”.

În plus, personalul implicat în dezvoltarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor noastre de informaţii sunt obligate să respecte confidenţialitatea tuturor datelor personale colectate.

 

Link-uri către alte site-uri

Afişăm link-uri către alte site-uri decât ale noastre. Nu putem controla aceste site-uri şi nu vom fi responsabili de comportamentul companiilor contactate via link-uri de pe site-urile noastre. Înainte de a dezvălui orice informaţii confidenţiale pe alte site-uri, vă sfătuim să verificaţi Termenii şi condiţiile de utilizare şi Politica de confidenţialitate.

 

Probleme sau întrebări

Atunci când avem la cunoştinţă că există probleme pe site-urile noastre, le luăm întotdeauna în serios şi ne dăm silinţa să le rezolvăm pe cât de curând posibil. Dacă aveţi întrebări legate de Politica noastră de confidenţialitate, sau orice altă problemă, vă rugăm să ne contactaţi. Aceasta se poate face fie prin poştă la adresa: "Département Internet, Protein System SA; 64 rue de Koercih; L-8437 Steinfort; GD of Luxembourg", fie prin e-mail la: ”info@eurodiet.ro”.

 

Informaţii generale

Depunem mari eforturi pentru a ne asigura că, în termeni de protecţia datelor personale, practicile noastre respectă strict legislaţia în vigoare în Marele Ducat de Luxemburg şi în Uniunea Europeană, adică Directiva UE 95/46/EC din 24 October 1995 privind protecţia confidenţialităţii.

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru Politicile de confidenţialitate aplicate de alte site-uri pe care le-aţi accesat via un link de pe site-urile noastre.

Începeți Eurodiet