Tel:   +4031.9661

 

Angajamentul nostru față de...

Inovație:

Ridicarea la asteptările pacienților și medicilor prin oferirea de produse inovatoare de calitate ireproșabilă, care permit managementul global al greutății sub supraveghere medicală.

 

Transparență:

Ca și companie, Eurodiet se angajează să se comporte responsabil și conform legilor în vigoare, demonstrând cea mai înaltă integritate în toate acțiunile întreprinse. Deoarece pacienții sunt principala noastră preocupare, etica este parte integrantă din procesele noastre de producție, și de aceea Eurodiet susține și se conformează cerințelor sanitare de producție a alimentelor existente în toate țările în care produsele sunt vândute…

Eurodiet se angeajează solemn să comunice într-o manieră clară, de încredere și responsabilă cu toți pacienții și medicii.

Furnizorii, subcontractorii și personalul Eurodiet respectă standardele Eurodiet și li se impune să se comporte onest, etic, integru și corect. În mod evident, Eurodiet se obligă la aceleași angajamente față de clienții săi.

 

Asigurarea siguranței și calității produselor:

În toate țările în care produsele noastre sunt consumate în cadrul dietei supravegheate medical, marca Eurodiet reprezintă o garanțiea siguranței și calității.

 Eurodiet a stabilit reguli de bază pentru subcontractorii și furnizorii săi pentru a asigura siguranța și calitatea produselor sale. Reguli asemănătoare sunt puse în aplicare în interiorul companiei.

 

Conservarea mediului inconjurator:

Angajată față de aplicarea unui proces sustenabil de dezvoltare de-a lungul ciclului de viață al produselor sale, Eurodiet depune eforturi să utilizeze resurse naturale în cel mai eficient mod posibil și încurajează utilizarea resurselor reciclabile.

Începeți Eurodiet